چگونه از شوک فرهنگی پس از مهاجرت جلوگیری کنیم!

چگونه از شوک فرهنگی پس از مهاجرت جلوگیری کنیم!

وقتی به یک کشور خارجی میرین، باید یه دوره به خودتون وقت بدین تا با فرهنگ کشور جدید سازگار بشین.. زمانی که متوجه بشین این اتفاق براتون افتاده میتونین، به مرور آثارش رو کاهش بدین. برای جلوگیری از جنبه های بد شوک زدگی یه سری مراحل رو باید رعایت کنین. با …