سرمایه گذاری-سوئد

باید و نباید های سرمایه گذاری در کشور سوئد

یکی روش هایی که در خصوص اخذ اقامت سوئد و مهاجرت به سوئد می توان نام برد، اخذ اقامت سوئد از طریق سرمایه گذاری و مهاجرت به این کشور از طریق  خرید ملک می باشد. بسیاری از هموطنان ایرانی قصد دارند در کشورهای دیگر مانند سوئد یک سرمایه گذاری راه بیان…