سرمایه گذاری-ترکیه

نکاتی مهم که قبل سرمایه گذاری در ترکیه باید بدانید !

همانطور که مي دانيد کشور ترکيه همواره زمينه ها و شرايط سرمايه گذاي را براي سرمايه گذاران خارجي از راه هاي مختلفي نظير خريد ملک در ترکيه، ثبت شرکت و غیره در این کشور فراهم کرده است. در واقع دولت ترکيه با  قوانين سرمايه گذاري سهل و آسان، مشو…