تحصیل-ترکیه

راهنمایی کامل برای تحصیل در ترکیه

کشور ترکیه در سال‌های اخیر، به یکی از مقاصد مهم برای دانشجویان خارجی تبدیل شده است .به گونه ای ‌که طی ۱۰ سال گذشته تاکنون، مهاجرت به ترکیه از راه تحصیل بسیار افزایش پیدا کرده و جمعیت دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشور ترکیه تقریبا ۲ برابر شده است. …